Co zyskujemy biorąc udział w przetargach?

Przetargi wielu osobom kojarzą się z konkursami organizowanymi przez państwowe firmy i z ogromną dawką biurokracji. Co prawda jest kilka papierków do wypełnienia, ale obecnie nie wygląda to aż tak strasznie jak jeszcze kilkanaście lat temu. Aktualnie istnieją też możliwości składania oferty przetargowej przez internet. Oczywiście nie każdy przetarg umożliwia taki rodzaj składania oferty, ale zdecydowania większość wychodzi z taką możliwością. Dodatkowym plusem, który towarzyszy przetargom jest dotarcie do klienta, który jest już pewien, że chce skorzystać z konkretnej usługi i szuka jedynie firmy, która podejmie się zadania za najbardziej atrakcyjną stawkę. Wciąż krąży przekonanie, że wynik przetargu jest już znany jeszcze przed jego ogłoszeniem. Ale te czasu już dawno przeminęły i w przypadku Zamówień Publicznych ma obowiązek zostać powołana specjalna komisja przetargowa, która będziesz nad wszystkim czuwała i pilnowała, aby wszystko przebiegało zgodnie z prawem.

Artykuł został przygotowany we współpracy z platformą przetargów i zleceń – Oferent